Vlaška stranka Most

Vlaška stranka Most je registrovana da bi ostvarila ljudska i manjinska prava za sve građane istočne Srbije. Naša borba se vodi za opstanak ovih delova Srbije.
Jer vlast godinama malo ulaže pa smo prinuđeni da napustimo naša večna ognjišta u potrazi za boljim životom. Problem opstanka istočne Srbije nije samo problem Vlaha, nego svih građana koji na ovim prostorima žive.
Zato pozivamo sve koji žive tu da nam se pridruže u ostvarivanju jedinog cilja koji postoji. Taj cilj je opstanak istočne Srbije

Predsednik Slobodan Perić