Vlaška stranka „Most“ nema neprijatelje na političkoj sceni Srbije.

Vlaška stranka Most je registrovana da bi ostvarila ljudska i manjinska prava za sve građane istočne Srbije.

Najnovije vesti

Saznajte šta se novo dešava u vlaškoj stranci „Most“ i istočnoj Srbiji.